Přihlášení

Eva Žáčková: K čemu konvergují nové technologie?

Žáčková, E. (2015) K čemu konvergují nové technologie? Západočeská univerzita, Plzeň. ISBN 978-80-261-0600-5

Abstrakt: Monografie se zaměřuje na nové nastupující technologie a koncept tzv. konvergujících technologií, které jsou reflektovány z pozice transformativních humanitních věd a filozofie dialogu inspirované dílem českého filozofa Milana Machovce. Vypracování koncepce rodového bytostného dialogu skrze transhumanistické pojetí konvergujících technologií je hlavním přínosem této práce, zejména na poli akademického transhumanismu a filozofie dialogu.