Přihlášení

Dodatečné aktivity projektu HCENAT

Dodatečné výzkumné aktivity projektu přímo navazují na stávající cíle a úkoly projektu HCENAT a lze je rozdělit do tří oblastí. 1) Odpovědný výzkum a inovace (RRI) v oblasti vylepšování kognitivních schopností člověka (HCE). Tímto tématem rozšiřujeme již stávající cíl projektu vybudovat nový hodnotící rámec pro popis a vyhodnocování akceptovatelnosti systémů HCE ve veřejném prostoru a zároveň formulovat doporučení pro oblast společenského a politického řízení HCE. V rámci dodatečných aktivit budou navíc zhodnoceny dosavadní zkušenosti s uplatněním principů RRI v oblastech příbuzných HCE a zároveň budou vypracována doporučení, jak tyto principy na vývoj HCE technologií aplikovat.

2) Vliv rozšířené a virtuální reality na jednání člověka a jeho kognitivní strategie. Brýle pro rozšířenou realitu (AR brýle) jsou technologií, která v našem projektu vystupuje jako typický příklad prostředku pro vylepšení lidské kognice a jako taková je hodnocena jak z hlediska etického, filozofického, společenského a legislativního, tak z pozice kognitivních věd a neurovědy. V experimentech s AR brýlemi nově budeme sledovat jejich vliv na behaviorální a motivační složku osobnosti člověka.

3) Sociální inkluze pacientů po totální laryngektomii pomocí optimalizovaného rozhraní pro využití řečové syntézy. Dosavadní výzkum projektu HCENAT zaměřený na kvalitu života pacientů indikuje, že poskytnutí personalizované řečové syntézy pacientům, kteří ztratili možnost komunikovat přirozeným hlasem, přispívá k jejich lepšímu a rychlejšímu znovuzapojení se do běžného života, práce a sociálních aktivit. Pro některé pacienty však zůstává překážkou aktuální uživatelské rozhraní, které není vhodné pro bezprostřední pooperační stavy a také v případech nižší digitální gramotnosti uživatelů. Naším cílem je poskytnout pacientům příjemnější uživatelské rozhraní v podobě konceptuální klávesnice, která umožní snadnější zapojení se do komunikačních situací, které jsou základem sociálního kontaktu, a tudíž i úspěšné sociální inkluze.

Získané poznatky z oblastí 2) a 3) navíc přispějí k vyjasnění konceptu rozšířené mysli a externalizovaných kognitivních schopností, který je aktuálně diskutován v oboru filozofie mysli v souvislosti se symbiózou člověka a stroje.